Jobb og utdanning

Karriere innen IKT?

Satsing på forskning og utdanning

Visste du at det nye informatikkbygget til Universitetet i Oslo er Norges største enkeltsatsing på IKT noensinne? Universitetet i Oslo, med Institutt for Informatikk (IFI) er den største utdanningsinstitusjonen for IKT i Osloregionen. IFI har om lag 1400 laveregradsstudenter, 400 hovedfagstudenter og drøyt 100 doktorgradstudenter.

Nylig ble også Simulaskolen stiftet. Skolen tar mål av seg til å bli en av Europas fremste produsenter av doktorander innen IKT og eies av Simula, Hydro, Bærum kommune, Telenor, SINTEF og Norsk Regnesentral. Målsetningen er, i samarbeid med Universitetet i Oslo, å uteksaminere 15 doktorgradskandidater i året.

For mer informasjon om utdanning og forskning innen IKT:

Universitetet i Oslo, ved Institutt for informatikk: www.ifi.uio.no

Høyskolen i Oslo: www.hio.no

Høyskoleni Vestfold: www.hive.no

Høyskolen i Østfold: www.hiof.no

Norges Informasjonsteknologiske Høyskole: www.nith.no

Simula:www.simula.no Simula Innovation: www.simulainnovation.no Campus kjeller: www.campuskjeller.no Unik: www.unik.no

SINTEF: www.sintef.no

Information Access Disruptions Centre: www.iad-centre.no

Varierte arbeidsmuligheter innen IKT

Arbeidsmarkedet i Osloregionens er fleksibelt og behovet for realfagskompetanse er stort. Kunnskap om IKT har etter hvert blitt nødvendig i de fleste næringer, noe som gir mange karrieremuligheter.

Les mer om karriere på: www.iktjobb.no og www.karrierestart.no

Høsten 2005 lanserte IKT-Norge et traineeprogram for ansatte i noen av Norges ledende IKT-bedrifter. Traineeene ansettes i enkeltbedrifter og følger et program for opplæring og oppfølging tilrettelagt av den individuelle bedrift. Samtidig organiseres et fellesprogram der traineene på tvers av bedrifter møtes og lærer om den norske IKT næringen. Målsetningene er en videreutvikling av den enkelte deltakers kompetanse samt en bedre forståelse av IKT-næringens sammensetning, verdiskaping og virksomhetsområde.

Kommenter

Du må være medlem av Oslo ICT Network for å kunne legge til kommentarer!

Bli med Oslo ICT Network

© 2015   Created by Tanya Ferner Heglund.

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår